• ارائه منابع جامع و استاندارد دوره
 • اختصاص یک سیستم مجزا به هر دانشجو با امکان راه اندازی همزمان چند ماشین مجازی
 • ارائه دوره توسط مدرس بین المللی و رسمی ،LCI,LPIC-301,LPIC-303 Certified
 •  سرفصل های دوره:

  • آشنایی با دایرکتوری سرور، LDAP و OpenLDAP
  • آشنایی با Schema، objectClasse و Attribute ها
  • نصب و پیکربندیServer OpenLdap و OpenLdap Client
  • کار با ابزارهای Ldap Clinet
  • مهاجرت کاربران با کمک LDAP به منظور مدیریت جامع و متمرکز
  • راه اندازی Replication Server
  • ایمن سازی LDAP با ادغام بر روی SSL\TLS